Ma 2021. január 23., szombat, Zelma és Rajmund napja van. Holnap Timót napja lesz.

Beiratkozás

  • PDF

Beiratkozás:

A beiratkozás adott évre szól, naptári évenként meg kell újítania könyvtári tagságát. A beiratkozás személyesen, a belépési nyilatkozat kitöltésével és aláírásával történik.

Az 1997. évi CXL. törvény 57. §-a alapján a regisztrációhoz a könyvtárhasználónak közölnie és igazolnia kell adatait: nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét, állandó és ideiglenes lakcímét, valamint személyi igazolványának vagy útlevelének számát. A 14 évesnél fiatalabb beiratkozóktól szülői vagy eltartói igazolást is kérünk.

Beiratkozási díja:

a beiratkozás ingyenes.

A kikölcsönzött dokumentumokért a kölcsönzés ideje alatt a kölcsönző személy vállalja a felelősséget.

Kölcsönzés

  • A kölcsönzés feltétele az érvényes könyvtári tagság.

A Könyvtár használati szabályának, a számítógépes kölcsönzés rendszerének elfogadását az olvasó a törzslapon sajátkezű aláírásával veszi tudomásul.

A dokumentumok kölcsönzési ideje 21 nap, egyszerre kölcsönözhető dokumentumok száma 5 db.

Folyóíratok:

A könyvtár folyóiratainak kölcsönzési ideje 21 nap, a legfrissebb számok kivételével, mert azok nem kölcsönözhetőek.

Cd-k, DVD-k:

A CD-k, DVD-k kölcsönzési ideje egy hét.

A kikölcsönzött dokumentumokért a kölcsönzés ideje alatt a kölcsönző személy vállalja a felelősséget.

Hosszabbítás

Lehetőség van a kölcsönzési határidő meghosszabbítására a lejárati időn belül két alkalommal személyesen olvasójeggyel.

Előjegyzés

Olvasóink előjegyezhetik azokat a könyveket, melyek az adott kölcsönzési időpontban nem hozzáférhetők. A számítógépes rendszer biztosítja, hogy az igényelt dokumentumot mielőbb megkapja az előjegyzést kérő olvasó, így ezeknek a könyveknek a meghosszabbítása nem lehetséges. Amennyiben ugyanarra a könyvre több olvasó kér előjegyzést, a jelentkezés időpontja dönt ez elsőség kérdésében.

Könyvtárközi kölcsönzés:

A szolgáltatást beiratkozott olvasói számára biztosítja.

  • A szolgáltatás célja a Petőfi Emlékkönyvtár-könyvtár gyűjteményében nem található dokumentumok hozzáférhetővé tétele olvasóinknak más könyvtárak állományából.
  • A szolgáltatás menete:
    A szolgáltatást beiratkozott olvasó veheti igénybe.
    A könyvtárközi kérést kérőlapon kérheti.

  • A könyvtárközi kölcsönzés költségei

Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerbe tartozó könyvtárak díjmentesen küldik el a kéréseket, ezért elsősorban tőlük igyekszünk beszerezni az igényelt műveket. Előfordulhat azonban, hogy csak térítés ellenében sikerül teljesíteni egy kérést.

A kért dokumentumok visszaküldésére vonatkozó támogatási rendszer 2007. január 1-től megváltozott. Az új rendelkezés következtében a könyvek visszaküldésének költségét 2007. február 1-től a szolgáltatást igénybe vevő olvasónak kell fizetni a mindenkori postai díjszabás szerint.


Másolatkérés esetén a küldő könyvtár szabja meg az árat.

A külföldi könyvtárközi kölcsönzés ára kötetenként 4500,- Ft. Ehhez hozzáadódik az Országos Széchényi Könyvtárba történő visszaküldés költsége.